kptny

مامور باش

با رشد مداوم تجارت بین المللی، ما به دنبال نمایندگی برای ماشین های خود در کشور شما هستیم.اگر تجربه فروش تجهیزات دارید یا تیمی با قابلیت خدمات پس از فروش دارید، با ما تماس بگیرید.